• سایت شخصی میلاد عرفان پور
  • سایت شخصی میلاد عرفان پور

 

#یا_صاحب_الزمان
.
.

با گردش بی‌امان، زمان در پی کیست؟
اینگونه جهان با هیجان در پی کیست؟

دنبال که اینچنین زمین می‌گردد؟
با این‌همه چشم، آسمان در پی کیست؟

#میلاد_عرفان_پور
#انتظار

رباعی

از هی هی و های های من می خندند
در شادی و در عزای من می خندند

یک بار نشد به خنده لب باز کنم
آن گونه که زخم های من می خندند


تا کی اندوخت؟ تا کجا پنهان کرد؟
بایست چگونه مرگ را کتمان کرد

دنبال کدام حاصلیم از دنیا؟
زین مزرعه جز آه درو نتوان کرد

از من گل نرگسی خریدی رفتی

13 شهریور 1396 | 10:02

آواز سکوت را شنیدی رفتی
دستی به سر من نکشیدی رفتی

پژمرده ترین چشم خیابان بودم
از من گل نرگسی خریدی رفتی


با این اتوبوس کهنه و فرسوده
با مقصد گنگ و راه نا پیموده

در جاده‌ی لغزنده ی دنیا بودیم
با عشق- این راننده ی خواب آلوده-

کتاب های میلاد عرفان پور

کانال میلاد عرفان پور

کانال تلگرامی میلاد عرفان پور

اینستاگرام میلاد عرفان پور

صفحه میلاد عرفان پور در اینستاگرام

میلاد عرفان پور کیست

بیوگرافی میلاد عرفان پور